Praktisk info

AKUTHJÆLP:
Ved behov for øjeblikkelig lægehjælp skal du ringe på klinikkens sædvanlige telefonnummer og taste videre til vores akut-telefon (tast 9).
Har du brug for akut ambulancehjælp ring da 112.
Ved brug for akut lægehjælp i vagttiden (dvs. søn- og helligdage samt på hverdage mellem kl 16 og 08) ring da til vagtlægen på 70 11 31 31.Klinikken er medlem af Grenaa vagtring, som sørger for, at du altid kan komme i kontakt med en læge, når din egen læge ikke er til stede.
E-MAIL:
Via denne hjemmeside kan du:
– bestille medicin som du bruger fast
– bestille tid til konsultation
– sende e-mail til lægen.Hvis du ønsker en egentlig samtale med lægen, eller hvis det drejer sig om et akut problem, er dette medie ikke godt.
Forventet svar-tid for e-mails er 3-5 døgn.
Det er vigtigt, at du påfører telefonnr. i din profil, hvor du altid kan træffes og opdaterer dette telefonnr. ved evt. nummerskifte/ophør. Derved har vi, eller anden sundhedsfaglig person, altid mulighed for at få fat på dig, hvis dette skulle blive nødvendigt.
SMS-SERVICE
Der er nu mulighed for at få tilsendt en sms besked med bekræftet aftaletidspunkt 24 timer før aftalt tid.Det betinger dog, at dit mobilnummer fremgår og er opdateret I vores system.  Henvend dig venligst til personalet hvis du skifter mobilnummer.
MEDICIN- og TIDSBESTILLING:
Ved sekretær bedst mellem kl. 9 – 12 (kan også foretages via mail). Du bedes oplyse, hvad det drejer sig om, så der kan afsættes tilstrækkeligt med tid.
VANEDANNENDE MEDICIN:
Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen kræver det nu personligt fremmøde ved fornyelse af recepter på vanedannende medicin (sovemedicin, benzodiazepiner, smertestillende medicin m.m.)Det er derfor ikke længere muligt at bestille vanedannende medicin via vores hjemmeside eller over telefonen.Hvis du ønsker at få fornyet en recept på vanedannende medicin, bedes du bestille tid til en konsultation i klinikken.
Medicin kan afhendes på Grenaa Apotek kl. ca. 14.
TELEFONKONSULTATION:
Telefonkonsultation mellem kl. 8 – 9 – beregnet til kortvarig telefonisk kontakt til en af lægerne.Telefonen er lukket mellem kl. 12-13 og onsdag fra kl. 12-16. Ved akut uopsættelig lægehjælp er der dog mulighed for at få fat i klinikkens personale.
KONSULTATION:
Konsultation er efter aftale mellem kl 9.00 – 15.15 fra mandag til torsdag.
Konsultationsvarigheden er på 15 minutter, hvis der er behov for mere tid til en lidt større undersøgelse og lign. bedes man kontakte sekretæren.
For at kunne behandle dit problem grundigt er det en god idé kun at henvende sig med en enkelt problemstilling ad gangen.
FREDAGSLUKKET:Klinikken holder lukket om fredagen, dog undtagen den 4. fredag i måneden, hvis denne ligger i en lige uge.
Lægestuderende i klinikken:Der er lægestuderende i klinikken, der er interesseret i at følge så meget af arbejdet i praksis som muligt og er omfattet af den samme tavshedspligt, som det øvrige personale.Sig venligst til, hvis De ikke ønsker, at studenten overværer konsultationen.Vi håber selvfølgelig for fremtidens sundhedsvæsen, at mange af vores lægestuderende vil vælge at blive praktiserende læger – så tag godt imod hende/ham.
SYGEBESØG:
Køres efter aftale. Sygebesøg er til ældre og handicappede, der ikke lader sig transportere til konsultationen.
ATTESTER:
Det skal oplyses ved tidsbestillingen, hvilken type attest (navn/nr) det drejer sig om af hensyn til tidsforbrug. Endvidere forventer vi:
– at du har læst attesten
– at du har forberedt dig på besvarelserne
– at du sender afbud, hvis du bliver forhindret